Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Internet áruházunk elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Cégünk a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • New Personal Data Protection Act and the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Act No. 18/2018.

Ezen törvények értelmében szeretnénk tájékoztatni, hogy megrendelésével, mint ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, fax, e-mail) a SLO ATVprof Ltd., mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységéhez felhasználja. Személyes adatait harmadik személy részére közvetlen üzletszerzés céljára, illetőleg egyéb célból nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Figyelemmel arra, hogy adatszolgáltatás önkéntes, nevének és címének felhasználását addig folyamatosnak tekintjük, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését. Adatait nyilvántartásunkban 5 évig kezeljük.